دوره های آموزشی

دوره کاردانی


دوره کاردانی خلبانی (PPL)
دوره کاردانی فنی تعمیرات و نگهداری هواپیما
دوره کاردانی اویونیک
دوره کاردانی حرفه ای مهمانداری
دوره کاردانی فنی دیسپچری
دوره کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهی
دوره کاردانی هواپیماهای بدون سر نشین-پهپاد
دوره کاردانی مترجمی زبان انگلیسی
دوره کاردانی شبکه های کامپیوتری
دوره کاردانی فنی پهپاد نگهداری و تعمیرات

دوره کارشناسی


دوره کارشناسی مهندسی کنترل فرایند
دوره کارشناسی شبکه های کامپیوتری
دوره کارشناسی مکانیک هواپیما
دوره کارشناسی خلبانی CPL/IR
دوره کارشناسی فناوری اویونیک هواپیما

آموزش های آزاد هوانوردی

هواپیمای فوق سبک
دوره آموزش خلبانی هواپیمای فوق سبک UL-PPL
دوره خلبانی هواپیماهای سبک برای حمل مسافر UL-CPL
دوره تعمیر و نگهداری هواپیماهای فوق سبک
جایروپلن
دوره آموزش خلبانی جایروپلن
دوره آموزش خلبانی جایروپلن حمل مسافر
پرواز تفریحی با جایروپلن
کایت موتوردار
پرواز تفریحی کایت موتور دار
دوره آموزش خلبانی کایت موتوردار
دوره آموزش خلبانی کایت موتور دار حمل مسافر
دوره آموزش معلم خلبانی کایت موتور دار
سقوط آزاد
پاراگلایدر
پاراموتور