وام دانشجویی

وام شهریه در سه نوبت برای مقطع کاردانی و کارشناسی(ترمهای دوم، سوم، چهارم) و هر نوبت به مبلغ 3/000/000 ریال به کسانی پرداخت می گرددکه دارای ضامن حتما  رسمی یا پیمانی باشند که در اینصورت مبلغ دریافتی بعد از فراغت از تحصیل توسط دانشجو طی اقساط یا بصورت یکجا با کارمزد 4 درصد پرداخت می شود.

دانشجو تا زمان دریافت دفترچه اقساط از دانشگاه مجاز به دریافت اصل موقت مدرک خود نمی باشد و همچنین پس از پرداخت کلیه ی اقساط و تحویل به دانشگاه و دریافت نامه تسویه حساب مجاز است با ارائه ی نامه به دانشگاه جامع دانشنامه ی خود را دریافت کند و همچنین در ظهر اصل مدرک موقت دانشجو مبلغ بدهی ایشان به صندوق رفاه درج می گردد.

- دانشجو برای هر نوبت که می خواهد وام دریافت نماید باید طبق تاریخی که صندوق رفاه اعلام می کند  به سایت صندوق رفاه دانشجویی مراجعه نموده و ثبت نام نماید.

مدارک دانشجو جهت ثبت نام وام شهریه :

1 - کارت ملی دانشجو و کپی آن (پشت و رو)

2 - کپی تمام صفحات شناسنامه دانشجو

3 - کپی کارت دانشجویی

4 - فرم درخواست وام (از انتشارات دانشگاه تهیه گردد)

5 -  سند تعهد ( برای دریافت سند تعهد باید همراه ضامن به دفتر اسناد رسمی مراجعه نمایند)

مدارک ضامن جهت ثبت نام وام شهریه :

1 - کپی کارت ملی

2 - کپی تمام صفحات شناسنامه

3 - حکم کارگزینی(کسانی که نظامی هستند و حکم کارگزینی ندارند حتما باید اصل فیش حقوقی آورده و همینطور بازشسته ای می تواند ضامن دانشجو شود که در قید حیات بوده و به جای حکم کارگزینی از صندوق بازنشستگی نامه بیاورد)


لازم به توضیح است دانشجویان کارشناسی که مقطع کاردانی خود را در دانشگاه علمی کاربردی گذرانده اند جهت دریافت وام دوره کارشناسی نیاز به مراجعه به دفترخانه جهت سند تعهد نمی باشد.