دوره کاردانی اویونیک

ضوابط و شرایط پزیرش دانشجو:

  • دارا بودن دیپلم متوسط( ریاضی فیزیک، تجربی، انسانی)، کاردانش و فنی حرفه ی
  • احراز صلاحیت پزشکی بر اساس روابط سازمان هواپیمای کشوری

ساختار دوره:
دوره کاردانی فنی مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ی از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت های مشترک و فنی به دوبخش ((اموزش در مرکز مجری)) و ((اموزش در محیط کار)) تقسیم می شود.
دانشجویان در طول دوره واحدهای نظری و علمی نظیر دروس عمومی، زبان انگلیسی، مبانی الکترونیکنقشه کشی مهندسی، ایمنی، خدمات زمینی هواپیما و انبارش، آلات دقیق دقیق، روشهای تعمیر و نگهداری، تکنیکهای دیجیتال و سیستم های آلات دقیق الکترونیکی، ایرودینامیک هواپیما و هلی کوپتر، سیستمهای ناور بری و رادار و... را میگذرانند.
مشاغل قابل احراز:
تکنیسین(ایونیک) خط پرواز (Line Maintenance ) شرکت های هواپیمایی
تکنیسین(ایونیک) تجهیزات و قطعات ایونیکی  هواپیما
تکنیسین(ایونیک)در مراکز تعمیرات اساسی (Base Maintenance ) هواپیما
تکنیسین(ایونیک) در مراکز طراحی و ساخت هواپیما


ثبت نام آنلاین :

برای ثبت نام آنلاین می توانید از اینجا اقدام نمایید .


کسب اطلاعات بیشتر :

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.