گسترش مقررات و استانداردهاي سازمان هواپيمايي كشوري متناسب با شرايط روز دنيا
مرداد 1396

عاون استاندارد پرواز سازمان هواپيمايي كشوري، از مرتفع شدن خلا قوانين و مقررات در بخش استاندارد پرواز سازمان خبر داد و گفت: مقررات و استانداردهاي سازمان هواپيمايي كشوري متناسب با شرايط روز دنيا گسترش يافته است.

 

به گزارش روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري، محمد جواد تقوايي در هفتمين جلسه معاونان فني، عملياتي و مسئولان نظام هاي ايمني و كيفي شركت هاي هواپيمايي با مديران و مسئولان استاندارد پرواز سازمان كه به منظور بررسي مقرارت ارزيابي و تاييد صلاحيت خدمه پرواز (Aircrew) برگزار شد گفت: در اين جلسه برخي مشكلات و عدم آمادگي زمينه هاي اجراي مقررات مذكور مورد بازنگري و هم انديشي قرار گرفت.

به گفته وي در اين جلسه كه مديران مدارس خلباني نيز حضور داشتند، موارد بسيار مهمي از جمله ضرورت اخذ Frozen ATPL توسط خلبانان قبل از صدور مجوز پروازي در شركت هاي هواپيمايي و همچنين انجام آموزش ها براساس مقررات و استانداردهاي جديد مورد تاكيد قرار گرفت.

تقوايي با اشاره به اينكه مقرارت و استانداردها به عنوان ابزار و معيار هدايت نظم دهي و نظارت صنعت هوانوردي كشور بايد به طور مداوم و متناسب با نيازها و شرايط حاكم بر صنعت مورد پايش و اصلاح قرار گيرد گفت: با تلاش هاي صورت گرفته امروز در سطح نظارتي و ايمني صنعت خلاء مقرراتي نداريم و بدين ترتيب از تصميم گيري ها و تفسيرهاي سليقه اي مبرا خواهيم بود.

معاون استاندارد پرواز سازمان هواپيمايي كشوري افزود: با گشايشي كه امروز در صنعت صورت گرفته انتظارات افزايش يافته و به صورت جدي در معرض قضاوت هاي داخلي و نهادهاي نظارتي قرار داريم و لذا بايد در اجراي مقررات تلاش كنيم از سطح وارد عمق شده برهمين اساس در برخي موارد با هدف بهبود عملكرد و ارتقاي ايمني محدوديت هايي از طرف سازمان براي برخي شركت ها و افراد صورت مي گيرد و حتي اين ارزيابي ها و مميزيها تشديد و با دقت بيشتري پيگيري مي شود.

تقوايي تصريح كرد: بنابراين چنانچه كمبود، غفلت يا انحرافي مشاهده شود مصالحه اي از طرف سازمان صورت نخواهد گرفت چرا كه مصلحت مردم و صنعت در اولويت قرار دارد.

وي در ادامه اين مراسم از به روز شدن فرآيند انتخاب و تعيين ممتحنين سازمان  هواپيمايي كشوري خبرداد و ضمن اظهاراميدواري نسبت به توجه بيشتر به ايمني و نظام كيفي اظهارداشت: آموزش و ارزيابي شايستگي نيز كه از نظر آموزش، مدارك، تجارب، به روز بودن بايد هم در شركتها مورد توجه بيشتر قرار گيرد و هم در ارزيابي سازمان هواپيمايي كشوري از شركت ها مطالبه شود.