همایش نقش استکبار در تهدیدات بیوتکنولوژی و بیوتروریسم برگزار شد
17 آبان ١٣٩٥

همایش نقش استکبار در تهدیدات بیوتکنولوژی و بیوتروریسم عصر روز چهارشنبه 12 آبان ماه با حضور آقای دکتر کرمی، تخصص بیوتکنولوژی پزشکی و فوق تخصص مهندسی ژنتیک و رییس پژوهشکده مجازی بیوتکنولوژی پزشکی  در سالن همایش مرکز آموزش علمی-کاربردی شهید رهبری برگزار شد.

در این همایش، دکتر کرمی نکات خود را در چند بخش مجزا در حوزه های سلامت غذایی، محصولات تراریخته، تهدیدات بیولوژیک و قربانیان آن در جهان و البته کشور ایران ارائه نمودند.