تور صنعتی و بازدید اساتبد دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز از مراکز صنعتی شهرک صنعتی اشتهارد
آذر ماه ١٣٩٥


تور صنعتی و بازدید اساتبد دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز از مراکز صنعتی شهرک صنعتی اشتهارد 

این بازدید با هدف شناسایی و رفع مشکلات صنعت برگزار گردید و اساتید از واحدهای ذیل بازدید بعمل اوردند.

  • شرکت تولیدی کوروش اویلا
  • شرکت نهر اب گستر 
  • شرکت زرین پلاستیک نیلگونّ
  • شرکت رایون پارس

این بازدید به دعوت سازمان صنعت معدن تجارت استان البرز صورت پذیرفت

دانشگاه علمی کاربردی در نظر دارد سلسله بازدیدهایی بدین صورت جهت ارتباط صنعت و دانشگاه برگزار نماید.