لغو کلاس های استاد پورمحمدی
18 آبان ماه 1395

کلیه ی کلاسهای استاد پورمحمدی در روز پنج شنبه مورخه 95/8/27  به علت ماموریت کاری استاد برگزار نمی شود. کلاسهای جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.