دوره کاردانی فنی دیسپچری

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو:

  • دارا دارا بودن دیپلم متوسط( ریاضی فیزیک، تجربی، انسانی)، کاردانش و فنی حرفه ی
  • احراز صلاحیت پزشکی بر اساس روابط سازمان هواپیمای کشوری

ساختار دوره :

دوره کاردانی فنی مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ی از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت های مشترک و فنی به 2 بخش ((اموزش در مرکز مجری)) و ((اموزش در محیط کار)) تقسیم می شود.
دانشجویان در طول دوره واحدهای نظری و علمی نظیر دروس عمومی، زبان هوانوردی، هواشناسی هوانوردی، سیستم های متور و هواپیما، مدیریت ترافیک هوای، طرح پرواز، سیستم های ناوبری و کمک ناوبری، مستندات پروازی، توزین و تعادل، حقوق هوای، ارتباط رادیویی و... را میگذرانند.
مشاغل قابل احراز:
کارمند دیسپچ شرکتهای هواپیمایی
دیسپچر پرواز شرکتهای هواپیمایی
دیسپچر ارشد پرواز شرکتهای هواپیمایی


ثبت نام آنلاین :

برای ثبت نام آنلاین می توانید از اینجا اقدام نمایید .


کسب اطلاعات بیشتر :

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.