دوره خلبانی هواپیماهای سبک برای حمل مسافر UL-CPL

 

دوره آموزشی خلبانی هواپیماهای فوق سبک حمل مسافر

 (UL-CPL) 

Ultra Light - Carry Passenger License

شرایط عمومی:

1- دارای سلامت کامل جسمی و روانی طبق تایید پزشک سازمان هواپیمایی کشوری

2-نداشتن هیچگونه سابقه کیفری و مجازات

3-داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم

تبصره: درصورت اینکه سن متقاضی کمتر از 18 سال باشد، رضایت محضری والدین مورد نیاز است.

 

شرایط اختصاصی:

1-دارا بودن گواهینامه UL-PPL 

1-گذراندن دوره زمینی ، تئوری برابر 60 ساعت

2-گذراندن دوره عملی پروازی برابر 150 ساعت پرواز

 

هزینه ها:

1-هزینه کل دوره تئوری زمینی : 1.800.000 تومان

2-هزینه پرواز دوره عملی، هر ساعت 350.000 تومان

 

توضیحات:

1-دانشجو موظف است تا 10 روز قبل از شروع دوره، مدارک خود را کامل کرده و وضعیت مالی خود را مشخص کند.

2-محل برگزاری دوره های تئوری در کرج می باشد.


ثبت نام آنلاین :

برای ثبت نام آنلاین می توانید از اینجا اقدام نمایید .


کسب اطلاعات بیشتر :

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.