شرایط گواهی فارغ التحصیلان

جهت انجام امور فراغت از تحصیل علاوه بر تسویه شهریه حساب 85 درصد، تسویه بودن شهریه 15 درصد(حق ستاد) الزامی است.در غیر اینصورت روند فارغ التحصیلی متوقف میماند.
 
باتوجه به عدم امکان پذیری امور فراغت از تحصیل بدون کد رهگیری از کانون دانش آموختگان، دریافت پروژه کارورزی 2 توسط آموزش بدون ارائه پرینت این کد امکان پذیر نمیباشد، خواهشمند است به  بخش فارغ التحصیلان موجود در سایت دانشگاه مراجعه نموده و از لینک مربوطه با عنوان " کد رهگیری کانون دانش آموختگان " اقدامات لازام را انجام دهید.
 
دانشجویانی که در شرف فارغ التحصیلی قرار دارند ، به سامانه ی سجاد(دسترسی شخصی شان) مراجعه نموده و در صورت مشاهده ی  هرگونه مغایرت با شناسنامه و مدارک تحصیلی ، آنرا به واحد فارغ التحصیلان اعلام نمایند.