مدرسین و اساتید

نام و نام خانوادگی
آخرین مدرک تحصیلی
رزومه
تصویر پرسنلی
مهندس حسن طالبی اباتری کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک  
  • Training-shooting (9)
مهندس مهدی جهانگیری کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا  
  • Training-shooting (9)