دوره کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهی

ضوابط و پذیرش دانشجو:

  • دارا بودن دیپلم متوسط ( ریاضی فیزیک، تجربی، انسانی)، کاردانش و فنی حرفه ی.
  • داشتن صلاحیت پزشکی بر اساس و مقررات مرتبط با رشته مذکور

ساختار دوره
دوره کاردانی فنی مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ی از دروس نظری و محارتی است و با توجه به قابلیتهای مشترک و فنی به دو بخش (اموزش در مرکز مجری) و (اموزش در محیط کار) تقسیم می شود.
دانشجویان در طول دوره واحدهای نظری و علمی نظیر دروس عمومی، زبان تخصصی، حمل کالاهای خطر ناک،  هیدرولیک در آتشنشانی، خودرو، کمک های اولیه در سوانح هوانوردی، هدایت زمینی هواپیما، امادگی جسمانی مقررات و دستور عمل های ایمنی فرودگاهی مبانی و اصول ایمنی برق تجهیزات انفرادی و نجات ... را میگذرانند.
مشاغل قابل احراز:
اپراتور ماشینهای ایمنی و زمینی شرکت فرودگاه های کشور
تکنیسین ایمنی زمینی شرکت فرودگاه های کشور
سرکشیک ایمنی زمینی فرودگاه های کشور
کاردان ایمنی زمینی شرکت فرودگاه های کشور


ثبت نام آنلاین :

برای ثبت نام آنلاین می توانید از اینجا اقدام نمایید .


کسب اطلاعات بیشتر :

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.