شناسنامه دوره تخصصی Part-145 Human Factors

 

شناسنامه دوره تخصصی Part-145 Human Factors

 

1 – طول دوره : 18 ساعت :
2 – معرفی دوره :
در پایان این دوره ، دانش آموخته قادر خواهد بود کلیات مربوط به عوامل انسانی ، فرهنگ ایمنی ، خطاهای انسانی ، قابلیت ها و محدودیت های انسانی ، عوامل تأثیر گذار محیط کاری ، استفاده از ابزارآلات ، اطلاعات و رویه ها ، چگونگی ارتباط  با دیگران ، کار تیمی و باز خوردهای مربوط به خطاهای انسانی را تشریح نماید .
3 – شرایط ورود به دوره :

  • داشتن گواهینامه آموزشی Module q – Human Factors  یا گواهی نامه آموزشی پایه تعمیر و نگهداری هواپیمادر رده های B101  و B2
  • برای افرادی که فاقد گواهینامه آموزشی Module q هستند ، 6 ساعت به طول دوره اضافه خواهد شد .

4 – مخاطبین :
کلیه افراد علاقه مند ، افرادی که در مراکز تعمیراتی part-145  به مراکز دارای مجوز CAMO  افرادی که در مراکز آموزشی تعمیر و نگهداری هواپیما فعالیت می کنند و مراکز تعمیراتی که دارای مجوز Subpart F  و Part-M می باشند .