شناسنامه دوره تخصصی CAO/EASA part – 147

 

شناسنامه دوره تخصصی CAO/EASA part – 147

 

1 – طول دوره : 12 ساعت
2 – معرفی دوره : در پایان این دوره ، دانش آموخت قادر خواهند بود .

  • الزامات مربوط به تسهیلات آموزشی ، نیروی انسانی و تجهیزات آموزشی را تشریح نماید .
  • اطلاعات مورد نیاز در نظامنامه آموزشی  (Maintenance Training Organization Exposition Mote) را بیان نماید .

3 – شرایط ورود به دوره :
داشتن گواهینامه آموزشی CAO/EASA part-66
4 – مخاطبین :
کلیه افراد علاقمند ،  افرادی که مایل به دریافت مجوز جهت راه اندازی مرکز آموزش تعمیر و نگهداری هواپیما هستند ، کلیه افرادی که در مراکز آموزشی تعمیر و نگهداری هواپیما مشغول فعالیت هستند .