منشور اخلاقی مدرسان

منشور اخلاقی مدرسان مرکز آموزش علمی کاربردی صنعت هوانوردی آسمان ایرانیان
1-    رعایت کامل شئونات اسلامی و عرفی جامعه
2-    صداقت در رفتار و گفتار و پرهیز از تهمت، غیبت، دروغ و شایعه پراکنی
3-    رازداری و حفظ اطلاعات حوزه کاری
4-    دوری از مظاهر فساد نظیر توصیه، سفارش و یا اخذ هرگونه هدیه
5-    توجه به بهداشت روانی و سلامت جسمی با تاکید بر فعالیت های ورزشی
6-    رعایت حریم ارتباط بین دانشجو و استاد و ندادن شماره تلفن همراه و ... به دانشجویان

 

منشور اداری مدرسان مرکز آموزش علمی کاربردی صنعت هوانوردی آسمان ایرانیان
1-    التزام به رعایت مقررات و بخشنامه های صادره از سوی شورای آموزش
2-    رعایت سلسله مراتب اداری در انجام امور
3-    رعایت نظم و انضباط کاری، وقت شناسی و مسئولیت پذیری
4-    توجه به انتقادات و پیشنهادات و تقویت روحیه انتقادپذیری
5-    استفاده بهینه از منابع و امکانات با رعایت اصل صرفه جویی
6-    ارائه راههای مختلف تماس که کارشناسان خدمات آموزشی مرکز در مواقع ضروری شما را بیابند.
7-    در صورت هرگونه درخواست خارج تقویم آموزشی دانشجویان موظف به درخواست از شورای آموزشی میباشند.


منشور تخصصی مدرسان مرکز آموزش علمی کاربردی صنعت هوانوردی آسمان ایرانیان
1-    افزایش دانش و مهارت شغلی و ارتقاء فرهنگ و رفتار سازمانی 
2-    درک صحیح اهداف حوزه کاری و تلاش در جهت تحقق آن
3-    شخیص نقاط ضعف، تلاش برای رفع و بهبود عملکرد
4-    خلاقیت و ارائه نوآوری در جهت افزایش بهره وری
5-    تبیین و تبلیغ دستاوردهای دانشگاه در عرصه ملی و بین المللی
6-    تقویت روحیه کارگروهی، خردجمعی و انسجام سازمانی


منشور روش تدریس مدرسان مرکز آموزش علمی کاربردی صنعت هوانوردی آسمان ایرانیان
1-    هدف درس را کاملا توضیح دهید بطوریکه ذهن دانشجو کاملا با محتوای درس آشنا شود.
2-    درس جلسه قبل را اجمالا دوره نمایند بین مطالب قدیم و جدید پلی بزنند در این زمینه بهتر است پرسش و پاسخی را یا دانشجوبان انجام دهند.
3-    بیانی روشن و واضح داشته باشند و بتوانند به راحتی مطالب را انتقال بدهند.
4-    در ارائه مطلب نظم و تربیت را رعایت نموده و انسجام مطالب را حفظ نمایند.
5-    با مطالعه مستمر در مورد دروس تدریسی دانشجو را با جنبه های مختلف سرفصل بخصوص جنبه مهارتی آن آشنا سازد.
6-    به دانشجویان فرصت مشارکت بدهند از دانشجویان سئوال کنند و از پاسخ دادن به سئوالات دانشجویان استقبال کنند.
7-    در کلاسهایی که از زمان طولانی برخوردارند حتما مدت زمانی را برای تنفس اختصاص فرمائید.
8-    به مسایل حاشیه ای نپردازید و از بحث اصلی خارج نشوید تا از مدت زمان کلاس بطور مطلوب استفاده شود.
9-    فعالیتهای مناسب فکری در انجمنهای علمی دانشجویی تحت وب را از دانشجوبان مطالبه نمایند.
10-    تمامی دروس میبایست دارای کتاب یا جزوه مکتوب و یا الکترونیکی مخصوص به خود باشند و مدرسان مشترک میبایست دارای منبع مشترک باشند.