نحوه پرداخت شهریه

دستورالعمل های مالی جهت واریز شهریه به شرح ذیل میباشد :
 
 
نحوه پرداخت 15% حق نظارت ستاد دانشگاه جامع علمی کاربردی
 
1- ورود به سامانه سجاد از طریق آدرس https://edu.uast.ac.ir
 
2- انتخاب گزینه شهریه - موارد قابل پرداخت - سهم ستاد
 
3- پرداخت اینترنتی مبلغ 15% سهمیه نظارت دانشگاه جامع
 
4- پرینت از کد رهگیری و مبلغ پرداخت شده
 
5- ارائه فرم مذکور به مالی مرکز
 
نحوه پرداخت 85% شهریه
 
1- واریز وجه به شماره حساب 0109897930008 نزد بانک ملی
 
2- پرداخت از طریق دستگاه کارت خوان مستقر در مالی مرکز