نحوه جذب مدرس

1- ثبت درخواست تقاضای تدریس در سامانه سجاد به نشانی https://edu.uast.ac.ir

2- مراجعه حضوری به دانشگاه جهت تکمیل مدارک

3- معرفی نامه مرکز آموزشی

4- تکمیل فرم کد 1 و فرم کد 2

5-اساتید گرامی جهت تکمیل پرونده ، مدارک زیر را به سرکار خانم دهقان تحویل دهند :

5-1 رزومه مدرس

5-2 آخرین مدرک تحصیلی و ریز نمرات

5-3 مستندات سوابق آموزشی و اجرایی

5-4 مستندات تالیف کتب و مقالات (چکیده مقاله)

5-5 گواهی دوره های آموزشی گذرانده شده

5-6 حکم کارگزینی یا هیئت علمی

5-7 تقدیرنامه های اخذ شده

5-8 عکس پرسنلی 6 قطعه

5-9 کپی مدارک سجلی 2 سری

5-10 سوء پیشینه و تاییدیه کارت پایان خدمت