شناسنامه دوره تبدیلی دارندگان گواهینامه پایه تعمیر و نگهداری هواپیما رده B101 به رده B2

 

شناسنامه دوره تبدیلی دارندگان گواهینامه پایه تعمیر و نگهداری هواپیما رده B2 به رده B101

Conversion Certificate Identity for Holders of the Basic Maintenance Class B2 aircraft to category B101

 

1 – طول دوره : 608 ساعت به شرح زیر :
آموزش نظری : 516 ساعت
آموزش عملی : 92 ساعت
2 – معرفی دوره :
دانش آموختگان این دوره قادر خواهند بود علاوه بر عیب یابی ، تعمیر و سرویس سیستم های الکتریکی و الکترونیکی هواپیما ، عیب یابی ، تعمیر و سرویس اجزاء بال ، بدنه و موتور هواپیما را نیز انجام دهند .

 

3 – شرایط ورود به دوره :
داشتن گواهینامه پایه تعمیر و نگهداری هواپیما رده B1 از سازمان هواپیمایی کشوری ایران یا سازمان هواپیمایی سایر کشور ها
4 – فرصت های شغلی :
دانش آموختگان این دوره پس از یکسال کار بر روی هواپیما در تخصص جدید می توانند نسبت به درج تخصص جدید در گواهینامه خود توسط سازمان هواپیمایی کشوری ایران یا سازمان هواپیمایی سایر کشورها اقدام نمایند .
دارندگان گواهینامه پایه دو گانه B101  و B2   ، می توانند به تبع آن دوره آموزشی تایپ B1 and B2  را طی نموده و در گواهینامه  آنان تایپ ریتینگ  B1 and B2  درج گردد .
اینگونه افراد نسبت به دارندگان یک نوع Type Rating از موقعیت شغلی بهتری در وضعیت فعلی خود برخوردار خواهند شد و جهت جذب در سایر شرکت ها یا مراکز تعمیراتی  هواپیما در داخل یا خارج از کشور با اقبال بیشتری روبرو می شوند .

5 – شرایط درج تخصص جدید در گواهینامه تعمیر و نگهداری هواپیما توسط سازمان هواپیمایی کشوری ایران یا سازمان هواپیمایی سایر کشور ها :
1 سال کار بر روی هواپیما در تخصص جدید و درج کارهای انجام شده در logbook (کتابچه ثبت سوابق کاری)
محتویات دوره :
این دوره مشتمل بر 4 پودمان (Module ) به شرح زیر می باشد :

 

Module 4 - Electronic Fundamentals
Module 5 – Digital Techniques and Electronic Instrument Systems
Module 7A – Maintenance Practices
Module 13 – Aircraft Aerodynamics , Structures and Systems