شناسنامه دوره تبدیلی دارندگان گواهینامه پایه تعمیر و نگهداری هواپیما رده B101 به رده B2

 

شناسنامه دوره تبدیلی دارندگان گواهینامه پایه تعمیر و نگهداری هواپیما رده B101 به رده B2

Conversion Certificate Identity for Holders of Aircraft Maintenance Class B101 to B2

 

1 – طول دوره : 608 ساعت به شرح زیر :
آموزش نظری : 516 ساعت
آموزش عملی : 92 ساعت
2 – معرفی دوره :
دانش آموختگان این دوره قادر خواهند بود علاوه بر عیب یابی ، تعمیر و سرویس اجزا بال موتور و بدنه هواپیما ، عیب یابی ، تعمیر و سرویس سیستم های الکتریکی و الکترونیکی هواپیما را نیز انجام دهند .
3 – شرایط ورود به دوره :
داشتن گواهینامه پایه تعمیر و نگهداری هواپیما رده B101 از سازمان هواپیمایی کشوری یا سازمان هواپیمایی سایر کشور ها
4 – فرصت های شغلی :
دانش آموختگان این دوره پس از یکسال کار بر روی هواپیما در تخصص جدید می توانند نسبت به درج تخصص جدید در گواهینامه خود توسط سازمان هواپیمایی کشوری ایران یا سازمان هواپیمایی سایر کشورها اقدام نمایند .
دارندگان گواهینامه پایه دو گانه B101  و B2   ، می توانند به تبع آن دوره آموزشی تایپ B1 and B2  یک هواپیما نسبت به ... را طی نموده و در گواهینامه  نامه آن B1 and B2  Type Rating درج گردد . اینگونه افراد از موقعیت شغلی بهتری در وضعیت فعلی خود برخوردار خواهند شد و جهت جذب در سایر شرکت ها یا مراکز تعمیراتی هواپیما در داخل یا خارج از کشور با اقبال بیشتری روبرو می شوند
5 – شرایط درج تخصص جدید در گواهینامه تعمیر و نگهداری هواپیما توسط سازمان هواپیمایی کشوری ایران یا سازمان هواپیمایی سایر کشور ها :
1 سال کار بر روی هواپیما در تخصص جدید و درج کارهای انجام شده در logbook (کتابچه ثبت سوابق کاری)