شرایط عمومی پذیرش

  • کلیه فارغ التحصیلان پیش دانشگاهی ، دیپلم متوسطه ، فنی و حرفه ی، کارو دانش، پیش دانشگاهی، کاردانی پیوسته و نا پیوسته واجد شرایط ثبت نام می باشند.
  • مشمولین خدمت سربازی می توانند ضمن ثبت نام از معافیت تحصیلی استفاده نمایند.
  • پذیرش در تمامی رشته ها برای خانمها و آقایان مجاز می باشد.
  • کلیه بسیجیان عادی و فعال و همچنین نیروهای نظامی می توانند جهت جذب از سهمیه شاغل استفاده نمایند.