شناسنامه دوره پایه تعمیر و نگهداری سیستم های الکتریکی و الکترونیکی هواپیما (رده B2 )

 

شناسنامه دوره پایه تعمیر و نگهداری سیستم های الکتریکی و الکترونیکی هواپیما (رده B2 )

Aircraft maintenance basic Training course category B2

 


1 – طول دوره : 2700 ساعت به شرح زیر :
زبان انگلیسی : 300 ساعت (پیش نیاز)
آموزش نظری : 1440 ساعت
آموزش عملی : 960 ساعت
2 – معرفی دوره :
دانش آموختگان این دوره قادر خواهند بود سیستم های الکتریکی و الکترونیکی هواپیمارا عیب یابی ، تعمیر و سرویس نمایند .
3 – شرایط ورود به دوره :
الف ) دارا بودن دیپلم متوسطه یا مقطع تحصیلی بالاتر
ب ) داشتن 18 سال سن در زمان معرفی به سازمان هواپیمایی کشوری جهت اخذ گواهینامه پایه تعمیر و نگهداری هواپیما
4 – فرصت های شغلی :
دانش آموختگان این دوره با ارائه گواهینامه آموزشی صادره از سوی این مرکز قادر خواهند بود جذب شرکت های هواپیمایی و مراکز تعمیراتی در داخل یا خارج از کشور شوند .
5 – شرایط اخذ گواهینامه پایه تعمیر و نگهداری هواپیما از سازمان هواپیمایی کشوری ایران یا سازمان هواپیمایی سایر کشور ها

2 سال کار بر روی هواپیما و درج کارهای انجام شده در logbook (کتابچه ثبت سوابق کاری)
نکته مهم : محتویات دوره مذکور مطابق با اقدامات  EASA (آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا ) نیز می باشد لذا امکان جذب دانش آموختگان در شرکت های هواپیمایی و مراکز تعمیراتی کشور های اروپایی هم وجود دارد .

محتویات دوره :
این دوره مشتمل بر 12 پودمان (Module ) به شرح زیر می باشد :

 

 

 

Module 1 – Mathematics
Module 2 - Physics
Module 3 – Electrical Fundamentals
Module 4 - Electronic Fundamentals
Module 5 – Digital Techniques and Electronic Instrument Systems
Module 6 – Aircraft Materials and Hardware
Module 7A – Maintenance Practices
Module 8 – Basic Aerodynamics
Module 9A – Human Factors
Module 10 – Aviation Legislation
Module 13 – Aircraft Aerodynamics , Structures and Systems
Module 14 – Propulsion